Du lịch Bhutan

hí hí hí [DU LỊCH BHUTAN] BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27.04.2020
- 10%

Đặc biệt

[DU LỊCH BHUTAN] BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27.04.2020

45.169.000₫
50.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 27/04/2020
  Khởi hành: 27/04/2020
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH BHUTAN BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27/04/2020]
- 10%

Đặc biệt

[DU LỊCH BHUTAN BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27/04/2020]

45.169.000₫
50.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 27/04/2020
  Khởi hành: 27/04/2020
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH BHUTAN BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27/01/2020]
- 10%

Đặc biệt

[DU LỊCH BHUTAN BAY THẲNG TỪ HỒ CHÍ MINH - KHỞI HÀNH 27/01/2020]

45.169.000₫
50.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH BHUTAN]
- 10%

Đặc biệt

[DU LỊCH BHUTAN]

45.169.000₫
50.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 12/12/2019
  Khởi hành: 12/12/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [ HÀNH TRÌNH AN LẠC - DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH ĐẶC BIỆT THĂM QUỐC GIA HẠNH PHÚC BHUTAN ]
- 9%

[ HÀNH TRÌNH AN LẠC - DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH ĐẶC BIỆT THĂM QUỐC GIA HẠNH PHÚC BHUTAN ]

45.169.000₫
49.590.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 31/08/2019
  Khởi hành: 31/08/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH BHUTAN] HÀNH TRÌNH AN LẠC - DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH
- 10%

Đặc biệt

[DU LỊCH BHUTAN] HÀNH TRÌNH AN LẠC - DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH

45.169.000₫
50.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 31/08/2019
  Khởi hành: 31/08/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [Du Lịch Bhutan] Paro - Thimphu - Wangdue - Punakha
- 6%

Đặc biệt

[Du Lịch Bhutan] Paro - Thimphu - Wangdue - Punakha

42.900.000₫
45.490.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 26/4; 30/8/2019
  Khởi hành: 26/4; 30/8/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav