Du lịch Đài Loan

hí hí hí [2020-VJ] HÀ NỘI– CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC – HÀ NỘI
- 15%

Đặc biệt

[2020-VJ] HÀ NỘI– CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC – HÀ NỘI

10.990.000₫
13.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [2020-CI] HÀ NỘI– ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG - ĐÀI BẮC – HÀ NỘI (KHH-TPE)
- 12%

Đặc biệt

[2020-CI] HÀ NỘI– ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG - ĐÀI BẮC – HÀ NỘI (KHH-TPE)

11.490.000₫
13.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 21/02 và 20/03/2020
  Khởi hành: 21/02 và 20/03/2020
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [T12.2019] HÀ NỘI -ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG-ĐÀI BẮC - HÀ NỘI - 5N4D-Bamboo
- 21%

Đặc biệt

[T12.2019] HÀ NỘI -ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG-ĐÀI BẮC - HÀ NỘI - 5N4D-Bamboo

9.490.000₫
12.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: T12.2019
  Khởi hành: T12.2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [ HÀ NỘI - ĐÀI TRUNG - TÂN TRÚC - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI - Bamboo - tết]

[ HÀ NỘI - ĐÀI TRUNG - TÂN TRÚC - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI - Bamboo - tết]

14.990.000₫
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 25/01/2020
  Khởi hành: 25/01/2020
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [2020-VJ] HÀ NỘI - ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI (TPE-KHH)
- 19%

Đặc biệt

[2020-VJ] HÀ NỘI - ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI (TPE-KHH)

10.990.000₫
13.560.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay: Vietjet air
 • Khởi hành: T2
  Khởi hành: T2
 • Khởi hành: Tháng 2-3-4/2020
  Khởi hành: Tháng 2-3-4/2020
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [ HÀ NỘI – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC – HÀ NỘI ]

[ HÀ NỘI – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC – HÀ NỘI ]

11.490.000₫
 • Di chuyển bằng máy bay: Bamboo
 • Khởi hành: 10/10/2019
  Khởi hành: 10/10/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - NAM ĐẦU - CAO HÙNG - HÀ NỘI
- 17%

Đặc biệt

[DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - NAM ĐẦU - CAO HÙNG - HÀ NỘI

12.490.000₫
15.000.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: T5-6-7-8
  Khởi hành: T5-6-7-8
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI
- 12%

Đặc biệt

[DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI

11.490.000₫
12.990.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: T5-6-7-8
  Khởi hành: T5-6-7-8
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI Bay VJ

[DU LỊCH ĐÀI LOAN] HÀ NỘI - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI Bay VJ

11.490.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: T5-6-7-8
  Khởi hành: T5-6-7-8
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Bay VJ
- 26%

Đặc biệt

[Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Bay VJ

11.490.000₫
15.490.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: T5-6-7-8
  Khởi hành: T5-6-7-8
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc - Bay AE + CI
- 19%

Đặc biệt

[Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc - Bay AE + CI

12.490.000₫
15.490.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 14-29/3/2019
  Khởi hành: 14-29/3/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
hí hí hí [Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc - Bay AE + CI
- 19%

Đặc biệt

[Du Lịch Đài Loan] Hà Nội - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc - Bay AE + CI

12.490.000₫
15.490.000₫
 • Di chuyển bằng oto
 • Di chuyển bằng máy bay
 • Khởi hành: 10/3/2019
  Khởi hành: 10/3/2019
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  Thời gian: 5 ngày 4 đêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav