Visa đi Trung Quốc

Đăng bởi admin vào lúc 04/01/2019

TRUNG QUỐC
VISA DU LỊCH
90$ / 6-7 ngày làm việc
1. Hộ chiếu đen
- Hộ chiếu gốc
- 2 Ảnh 3,6 x 4,5 cm (nền trắng, KHÔNG đeo kính, để hở 2 tai, chụp gần mặt)
- CMT photo
95$ / 6-7 ngày làm việc
2. Hộ chiếu trắng
- Hộ chiếu gốc
- 2 Ảnh 3,6 x 4,5 cm(nền trắng, KHÔNG đeo kính, để hở 2 tai, chụp gần mặt)
- CMT photo
- Hộ khẩu photo
- Đơn xin nghỉ phép (có mẫu)
VISA THƯƠNG MẠI
115 usd / 6-7 ngày làm việc - Lưu trú 15 ngày (theo thư mời)
140 usd /6-7 ngày làm việc - Lưu trú 30 ngày (theo thư mời)
- Hộ chiếu gốc
- 2 Ảnh 3,6 x 4,5 cm(nền trắng, KHÔNG đeo kính, để hở 2 tai, chụp gần mặt)
- CMT photo
- HĐLĐ
- QĐ cử đi công tác
- ĐKKD cty Việt Nam
- Thư mời
- ĐKKD cty Trung Quốc

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav